องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง สังกัดเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง สังกัดเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เเละการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2018-11-29
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-25
2018-11-23
2018-11-20
2018-11-19
2018-11-01
2018-10-31
2018-10-30