องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าศึกษาดูงาน


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง สังกัดเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เเละการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

2018-10-01
2018-07-19
2018-07-11
2018-07-11
2018-07-10
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-20
2018-03-20
2018-03-19