องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 รอบ2


21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนเเละครอบครัวได้เป็นเเบบอย่างที่ดีของประชาชน ในการร่วมมือร่วมใจ ร่วมเเสดงตนเป็นครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ วัดอโศกธรรมราม บ้านหนองกุงน้อย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2019-09-04
2019-08-30
2019-08-27
2019-05-21
2019-04-30
2019-03-06
2019-02-11
2019-02-08
2019-01-10
2019-01-09