องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5 สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562


10 มกราคม 2562 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5 สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขอเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

2019-09-04
2019-08-30
2019-08-27
2019-05-21
2019-04-30
2019-03-06
2019-02-11
2019-02-08
2019-01-10
2019-01-09