องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการก่อสร้างถนน. ค.ส.ล. บ.ท่าช้าง. ม.8. สาย บ.โนนหนองไฮ.


"พร้อมใช้งาน" โครงการก่อสร้างถนน. ค.ส.ล. บ.ท่าช้าง. ม.8. สาย บ.โนนหนองไฮ. ม.18. -บ.ท่าช้าง. ม.8. กว้าง. 6. ม. ยาว. 112. ม. หนา. 0.15. ม.งบประมาณก่อสร้าง. 398,000. บาท. (จากภาษีของประชาชน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน. และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาว. ต.สำราญใต้. โดยเฉพาะพี่น้อง. ม.8. ม.18. บ.หนองไผ่. ม.13. และเชื่อมไปยัง. ต.สำราญ. โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว.

2019-05-21
2019-04-30
2019-03-06
2019-02-11
2019-02-08
2019-01-10
2019-01-09
2018-12-21
2018-11-29
2018-11-28