องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแสง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์พัฒน


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแสง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศาลาทอง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ โดยตรวจสุขาภิบาลอาหาร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ที่อาจเกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ ฯ พร้อมให้คำแนะนำและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

2020-06-05
2020-06-02
2020-05-19
2020-05-12
2020-04-03
2020-04-01
2020-03-25
2020-03-18
2020-03-11
2020-03-06