องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆและเพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่

2020-10-13
2020-10-09
2020-10-07
2020-07-28
2020-06-05
2020-06-02
2020-05-19
2020-05-12
2020-04-03
2020-04-01