องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

125 หมู่ที่1 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-019-631

EMAIL : admin@samrantai.go.th