องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายสนิท บาทขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
   
นายจรม  ทาบุเรศ 
นายพรหมมา แก่นพุฒ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

 
นายทรงวิทย์  จันทะยุทธ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้