องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายสนิท บาทขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
นายชาติ  พรชะตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางวิรงรอง  โคตะนนท์
นางวราภรณ์  พรชะตา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล