องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สมาชิกสภา อบต.

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
 
   
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 


 

 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   


 
 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 


 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 

 

 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 

 
 
 
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 


 
 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
  

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20