องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายชาติ พรชะตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
     
   
   
     
  นางวราภรณ์  พรชะตา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
นายทีปกร  เวงวิถา  นางสาวสงกรานต์  ญานกาย  นางวราภรณ์  พรชะตา นางวราภรณ์  พรชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นายอุไร  อรัญชัย
 
   รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง