องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางวราภรณ์  พรชะตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    รักษราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
 
 
   
   
     
  นางวราภรณ์  พรชะตา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร ๐๙๖-๘๙๖-๑๔๕๖
 
 

 
นายทีปกร  เวงวิถา  นางสาวสงกรานต์  ญานกาย  นางวราภรณ์  พรชะตา นางวราภรณ์  พรชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นายอุไร  อรัญชัย
 
   รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง