องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รับปชั่น [ 28 ธ.ค. 2563 ]190
2 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม อบต.สำราญใต้ [ 1 ต.ค. 2562 ]193
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]154
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]165
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2561 ]192