องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) [ 2 ต.ค. 2562 ]237
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 พ.ค. 2561 ]227
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี อบต.สำราญใต้ [ 1 ก.พ. 2561 ]237