องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๓- พ.ศ.๒๕๖๗) [ 25 มี.ค. 2563 ]149
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 5 ก.พ. 2563 ]162
3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2563 ]149
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 2 ก.ค. 2562 ]162