องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]179
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]240
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]245
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]241
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) [ 2 ก.ค. 2562 ]245
6 เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 23 ต.ค. 2561 ]244