องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล [ 22 มี.ค. 2565 ]156
2 การประชุมชี้แจงส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 8 มี.ค. 2565 ]121
3 ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด19 [ 3 เม.ย. 2563 ]274
4 อบต.สำราญใต้ จัดโครงการอบรมมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโรคโคโรนา 2019 CIVIC-19 [ 11 มี.ค. 2563 ]225
5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 มี.ค. 2563 ]238