องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]149
2 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมแสดงสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น [ 9 ธ.ค. 2564 ]117
3 การดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 18 ก.ค. 2562 ]217