องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
งานสวัสดิการสังคมเเละงานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]54
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]50