องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 60 -64

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 60 -64
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ