องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เรื่องร้องเรียน  เหตุรำคาญ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. 0-4301-9631  หรือ  www.samrantai.go.th bca55    เอกสารประกอบ แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ