องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แบบคำขอ

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร kubet    เอกสารประกอบ แบบคำขอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ