องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

https://www.picz.in.th/image/thalangkan.5Uw7Fl    เอกสารประกอบ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ