องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ครึ่งปีแรก)

     เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ