องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

http://www.samrantai.go.th/contact_form.php    เอกสารประกอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ