องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ