องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) อบต.สำราญใต้    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ