องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจตริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    เอกสารประกอบ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ