องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ