องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ