องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 11 เม.ย. 2566 ]56
2 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 เม.ย. 2566 ]65
3 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 6 เม.ย. 2566 ]110
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]95
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]79
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]73
7 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ม.ค. 2566 ]89
8 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ม.ค. 2566 ]94
9 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 9 ม.ค. 2566 ]92