องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 4 เม.ย. 2561 ]111
2 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 9 มี.ค. 2561 ]102
3 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ [ 16 ก.พ. 2561 ]111
4 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 12 ก.พ. 2561 ]98
5 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ [ 10 ม.ค. 2561 ]108
6 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 18 ต.ค. 2560 ]105
7 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 24 ส.ค. 2560 ]110
8 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]105
9 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ (ชุดที่ ๕) วันอังคาร ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ [ 6 เม.ย. 2560 ]96