องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )

    รายละเอียดข่าว

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) โครงสร้างใหม่    เอกสารประกอบ โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ