องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]29
2 มาตรการในการสร้างจิตสำนึก [ 4 ม.ค. 2564 ]37
3 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]45
4 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]61
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]57
6 คู่มือการปฎิงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 30 ต.ค. 2561 ]131
7 คู่มือการปฎิงาน เกี่ยวการร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 4 มิ.ย. 2561 ]110