องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]179
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]208
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]224
4 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) [ 30 เม.ย. 2563 ]225
5 โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) [ 2 เม.ย. 2562 ]218
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓) [ 27 ม.ค. 2561 ]211