องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]25
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]27
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) [ 30 เม.ย. 2563 ]29
4 โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) [ 2 เม.ย. 2562 ]29
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓) [ 27 ม.ค. 2561 ]25